Antony Gormley

MAKING HORIZON FIELD HAMBURG, 2012

MAKING HORIZON FIELD HAMBURG, 2012

Film by Matthias Schönebäumer

Courtesy Deichtorhallen, Hamburg, Germany

13mins10